Publishers of Marathi and English books.
मराठी आणि इंग्रजी पुस्तकांचे प्रकाशक

MervenLogoTranparent

Merven Technologies is Pune based company engaged in publishing of Marathi and English books. In case you want to purchase books, go ahead and purchase it online. Also, if you want to publish your book, do contact us.

मर्वेन टेक्नॉलॉजीज् ही प्रकाशन संस्था इतिहास,निसर्ग, पर्यटन, ज्योतिष या विषयांची पुस्तके प्रकाशित करते.
मर्वेन या शब्दाचा अर्थ समुद्राचा मित्र ( Sea Friend) असा आहे. हा शब्द जुन्या वेल्स (Welsh language) भाषेतील आहे.
ही प्रकाशन संस्था महाराष्ट्र राज्यात पुणे येथे आहे. प्रकाशन संस्था २०१७ साली स्थापन झाली. प्रथितयश लेखकांबरोबरच नवीन लेखकांना प्रोत्साहन देत, आम्ही पुस्तके प्रकाशित करतो. पुस्तकांचे टंकलेखन (Typing), संगणकावर मांडणी (Layout) हे सर्व संस्थेत होते. मुद्रित शोधन (proof-reading) व  प्रत्यक्ष छपाई ही कामे बाहेरील तज्ज्ञ व्यक्ती व संस्थांकडून केली जातात.

Book review
TRENDING

Book review

Latest Book review published in Newspaper

Latest Published
FEATURED

Latest Published

New Edition of Book

Upcoming Books
BOOKS

Upcoming Books

Upcoming books in next few months