भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

हे पुस्तक प्राचीन काळ, मराठा आरमार व पेशवाईनंतरचा स्वातंत्र्य मिळेपर्यंतचा काळ अशा तीन विभागात आहे.
वैदिक ग्रंथ, महाभारत,रामायण, जातककथा, मौर्यकाल, कौटिल्य अर्थशास्त्र अशा प्राचीन काळातील उल्लेख पहिल्या विभागात नोंदविले आहेत.
दुसऱ्या विभागात विजयनगर पाडावानंतर झामोरीन व त्याचे नौसेनानी, शिवाजी महाराजांची आरमार स्थापना, आंग्रे, धूळप यांचा उत्कर्ष व विनाश, शिवाजीमहाराजांची सागरी मोहीम, नौका बांधणी, आरमाराचा पगार या गोष्टी दिलेल्या आहेत.
इ.स.१८१८ मध्ये पेशवाईच्या शेवटानंतर ब्रिटिशांनी बॉम्बे मरीन्सची कशी वाढ केली, वाडिया मास्टर, सिंदिया स्टीम कंपनी व ब्रिटीश यांच्यातील संबंध, पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धातील भारतीय नौसैनिकांचा पराक्रम, मुंबई बंदरातील स्फोट व भारतीय नौसैनिकांचे बंड या इतिहासाने तिसरा विभाग संपन्न होतो.
तसेच नौकानयनाच्या आधुनिक काळातील साधनांचा विकास या विभागाच्या शेवटी दिलेला आहे.

लेखक: डॉ. दत्तात्रय रा. केतकर
प्रकाशन: १४.०४.२०१९
किंमत: ४००/- रुपये
Purchase: Sahyadri Books, Amazon, FlipKart
ISBN: 978-81-933412-7-8